Znajdź

 Wydarzenie

 Wybierz

 Miejsca

 Wypełnij

 Formularz

 Opłać

 Bilet

Wycieczka do Drawieńskiego Parku Narodowego (karnetowicz)

 Gryfino

 Sala widowiskowa Gryfińskiego Domu Kultury
 ul. Szczecińska 17

  23.02.2020

 09:00

 Ceny biletów

 20 zł

Drawieński Park Narodowy, którego zwierzęciem herbowym jest wydra, został utworzony 01 maja 1990 roku w celu ochrony młodoglacjalnego krajobrazu równin sandrowych z ekosystemami wodno-leśnymi. Miarą przyrodniczego bogactwa parku jest 224 udokumentowanych zbiorowisk roślinnych.

Choć park wart jest odwiedzenia głównie przez miłośników przyrody i turystyki kwalifikowanej nie brakuje w nim miejsc po dawnych osadach ludzkich.

Drawieński Park Narodowy położony jest w zlewni rzeki Drawy, która razem ze swoim dopływem - Płociczną, stanowi jego główną oś hydrograficzną.

Rozwiń